MUDr. Kateřina Márová

Cévní ambulance
MUDr. Kateřina Márová

MUDr. Kateřina Márová

Vyšetřovací metody

Duplexní ultrazvukové vyšetření tepen a žil

Neinvazivní vyšetření průchodnosti tepen a žil dolních nebo horních končetin a zhodnocení morfologických změn cévní stěny. Vyšetření poskytuje velmi podrobné a přesné zhodnocení zúženin či uzávěrů tepen. V oblasti žilního řečiště je schopno detekovat hlubokou či povrchovou žilní trombosu a zhodnotit insuficienci chlopní v oblasti hlubokého či povrchového žilního systému. Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou nad cévními strukturami, které vyšetřuje. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

UZ vyšetření karotid, vertebrálních tepen a tepen aortálního oblouku

Neinvazivní vyšetření průchodnosti přívodných mozkových tepen a zhodnocení morfologických/převážně aterosklerotických/ změn cévní stěny. Vyšetření poskytuje velmi podrobné a přesné zhodnocení zúženin či uzávěrů tepen. Vyšetření je nebolestivé a lékař při něm pohybuje ultrazvukovou sondou nad cévními strukturami, které vyšetřuje. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.

ABI index(index kotník-paže)

Neinvazivní měření periferních kotníkových tlaků pro určení míry nedokrevnosti dolních končetin a výpočet indexu kotník-paže/ABI/. Vyšetření spočívá v nasazení manžety tlakoměru na pravou a následně levou horní končetinu, její nafouknutí a při postupném vypouštění určení systolického krevního tlaku za pomocí dopplerometrické sondy. Stejným způsobem se určí hodnota systolického krevního tlaku na dolních končetinách, na arteriatibialisposterior/ATP/ za kotníkem a arteria dorsalis pedis/ADP/ na dorsu nohy. Index kotník-paže/ABI/ se poté vypočte jako poměr vyššího tlaku na ATP či ADP ku vyššímu tlaku, který byl naměřen na horních končetinách.Index se určí zvlášť pro pravou a levou dolní končetinu a jeho normální hodnota musí být vyšší než 0,9. ABI index nižší než 0,9 svědčí pro zhoršené prokrvení dolních končetin, které je nejčastěji dáno aterosklerotickým postižením tepen,které vede k jejich zúžení či uzávěru. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta

Fotopletysmografické vyšetření žil dolních končetin

Neinvazivní měření funkce žilního systému dolních končetin pomocí speciálního čidla lepeného nad vnitřní kotník a stanovení závažnosti žilní poruchy. Vyšetření je vhodné pro mobilní pacienty,protože je spojeno s pohybovým programem/ obvykle 8 polodřepů/,při jehož provádění se kvantifikuje výkonnost lýtkové svalově žilní pumpy.Vlastní vyšetření pak hlavně umožňuje rozlišení, jestli žilní porucha je přítomna v hlubokém žilního systému nebo je naopak v povrchovém žilním systému, kde eventuálně může být řešena operací nebo sklerotizací varixů. Pro hůře mobilní pacienty/ např. s postižením nosných kloubů DKK/ je možno provést toto vyšetření s modifikaci pohybového programu- pacient je vyšetřován vsedě. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta. Vzhledem ke cvičení během vyšetření by měl mít pacient k tomu uzpůsobenou obuv a oblečení. Tento typ vyšetření plánujeme v ordinaci provádět během roku 2022.