*/ ?> <? echo $title; ?> | <? echo $doktorka ?>
MUDr. Kateřina Márová

Cévní ambulance
MUDr. Kateřina Márová

MUDr. Kateřina Márová

Od roku 2004 jsem pracovala na II. interní klinice-klinice kardiologie a angiologie VFN Praha jako sekundární lékařka. Tato klinika patří mezi vaskulární centra, která jsou výjimečná velmi úzkou spoluprací neinvazivní a invazivní angiologie a cévní chirurgie. Moji specializací je neinvazivní angiologie, rutinně provádím zejména ultrazvukové vyšetření cévního systému.

Během své lékařské praxe jsem kromě standardního oddělení pracovala na angiologickém JIP, kde jsem si osvědčila systém péče o pacienty s akutními cévními chorobami. Ovládám aktivně ultrazvukové metodiky tepenného a žilního systému. O pacienty se následně starám v angiologické ambulanci VFN Praha a nyní nově v cévní ambulanci v Radotíně.

Na částečný úvazek jsem do 3/2016 pracovala pracovala i v cévní a kardiologické ambulanci v Řevnicích (Kardilogie Řevnice) a v letech 2011-2014 v cévní amulanci MUDr.Milana Kubka, prezidenta ČLK, rovněž na částečný úvazek.

Každoročně se zúčastňuji angiologických i kardiologických seminářů seminářů na národní i mezinárodní úrovni. V roce 2015 jsem aktivně přednášela na Pragueangio.

"; echo jednoznakove($text_cv); ?>

Stáže, kurzy, přednášky, atd.

 • Angiologické dny, Praha - každý rok
 • Prague Angio 2008-2016, 2015 - aktivní přednáška na téma Retroperotineální fibrosa
 • Nemocnice Milostrdných sester sv. Karla Boromejského, odborná stáž
 • Postgraduální vzdělávání v angiologii, Lednice, Valtice 2002-2010
 • PCR, Paříž 2001, 2002
 • GET, Monako (kurz endovaskulární terapie) 2000, 2001
 • Český kardiologický kongres v Brně 2008, 2009, 2011
 • Kurz PTA, IKEM Praha 1999, 2000-2002

Publikace

Márová Kateřina, Chochola Miroslav, Goláň Lubor, Křivánek Jiří, Aschermann Michael: Jaterní abscesy s portální a mezenteriální flebotrombózou v kombinaci s pozdní manifestací spendicitidy. Liver abscesses with portal and mesenteric vein thrombosis in combination with late onset of appendicitis.
Časopis lékařů českých, 2005,  144, (č.37), s. 489-493.

Zahraniční stáže

 • 9 / 1998 University Hospital, Athens, Greece

Profesní životopis

 • 2004 - dosud - sekundární lékařka angilogické skupiny II. interní klinika- klinika kardiologie a angiologie VFN Praha, nyní úvazek 0.2
 • 2009 - 3/2016 Kardilogie Řevnice - angiologická a kardiologická ambulance - úvazek 0.2
 • 2014 odborná asistenka 1.LF UK VFN Praha
 • 4/2016 cévní ambulance Radotín

Pedagogická činnost

 • 0,1 pedagogický úvazek u 1.LF UK Praha

Atestace

Povinný interní základ 2008

Angiologická atestace 2010

Atestace z VPL (všeobecné praktické lékařství) 2018


Licence

Neinvazivní angiologie


Členství v odborných společnostech

Česká angiologická společnost

Česká kardiologická společnost

Společnost všeobecného praktického lékařství